Fami通公布了最新一周(4月1日至4月7日)的日本地区软硬件销量排行榜,《碧姬公主:表演时刻!》不减热度再次登顶榜首,达成三连冠的成就,另外幕末开放世界动作《浪人崛起》也持续热卖,排在第三位。让我们一起来看看榜单详情吧!

 软件:

 1.【Switch】《碧姬公主:表演时刻!》–19,612 (124,432)

游戏网3

 2.【Switch】《马里奥赛车8:豪华版》 –13,055 (5,781,663)

游戏网1

 3.【PS5】《浪人崛起》–12,080 (96,865)

游戏网1

 4.【Switch】《超级马里奥兄弟:惊奇》–9,898 (1,813,645)

 5.【Switch】《我的世界》–7,464 (3,491,021)

 6.【Switch】《喷射战士3》 –6,569 (4,270,899)

 7.【Switch】《任天堂Switch运动》–6,497 (1,306,180)

 8.【Switch】《桃太郎电铁世界》–6,189 (1,029,313)

 9.【Switch】《集合啦!动物森友会》–6,110 (7,735,293)

 10.【Switch】《任天堂明星大乱斗》–5,507 (5,481,777)

 硬件:

 1.Switch OLED–55,386 (7,014,166)

 2.PlayStation 5–20,269 (4,733,271)

 3.Switch Lite–9,188 (5,802,893)

 4.Switch–7,368 (19,763,280)

 5.PlayStation 5数字版 –4,707 (751,268)

 6.Xbox Series X–1,443 (264,117)

 7.Xbox Series S–670 (307,116)

 8.PlayStation 4–107 (7,925,446)

————爱游戏APP体育官网